Kateřinská 17, Olomouc, ČR
Najdete nás:

Měsíc: Únor 2022

  • Otvíráme 2. běh psychoterapeutického výcviku

    22. 2. 2022
    Drazí přátelé, zahajujeme Výcvik v integrativní psychoterapii se zaměřením na psychosomatiku. Výcvik je certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii, čímž jsme doplnili poslední kostku…