Kateřinská 17, Olomouc, ČR
Najdete nás:

Běh výcviku

Informace o běhu výcviku

2. BĚH VÝCVIKU

Přijímáme přihlášky na 2. běh výcviku

Institut sociálního zdraví CMTF UP vyhlašuje přijímací řízení do 2. běhu výcviku, který otevřeme na podzim 2022.

Svou přihlášku prosím podávejte ZDE  do 31. května 2022. 

Po podání přihlášky nám zašlete tyto dokumenty:

úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti
nestrukturovaný neformální životopis

Máte doporučující dopisy od odborníků, osob či institucí z jakékoliv oblasti svého života? Zašlete je také!

VÍCE O VÝCVIKU ZDE

Chcete se 

přihlásit?