Kateřinská 17, Olomouc, ČR
Najdete nás:

Lektoři 3. běh

Naše lektorky a lektoři

Prof. Peter TAVEL

garant výcviku

Po vystudování klinické psychologie a teologie na UP v Olomouci jsem v roce 2013 na FF UP obhájil profesuru v oboru klinické psychologie. Specializuji se na rodinnou a párovou terapii, hypnózu a supervizi v oblasti paliativní péče. Působím jako lektor psychoterapeutických výcviků na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Angažuji se i v akademické a vědecké oblasti. Jsem výzkumníkem Kosice Institute for Society and Health na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích ve spolupráci s Department of Social Medicine, University of Groningen v Holandsku.

Aktuálně zastávám pozici děkana Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, kde rovněž přednáším. Poskytuji psychologické poradenství pro Centrum poradenské služby na UP. Jsem členem České asociace pro psychoterapii a České daseinsanalytické společnosti.

Dlouhodobě žiji v Rakousku, kde se v rámci hospice a domova důchodců věnuji paliativním, starým a umírajícím pacientům. Jsem horolezec, běhám maratón a pravidelně chodím na pouť do Santiaga de Compostela.

Mgr. Carmen ŠVÝCARSKÁ

lektorka

Vystudovala jsem sociální práci na UHK a na UK FHS supervizi. Úplné psychoterapeutické vzdělání jsem získala na PVŠPS, kde jsem rovněž absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik v humanistickém směru – daseinsanalýze pod vedením doc. Jiřího Růžičky. Mám dlouholeté zkušenosti v individuální i skupinové psychoterapii. Věnuji se i terapii párové a rodinné, pro něž jsem získala kompetenci absolvováním dvouletého Kurzu párové a rodinné terapie pod vedením dr. Jitky Vodňanské a Mgr. Zdeňka Macka a jejich dalších externích expertů.  Několik let jsem působila jako sociální pracovnice v neziskové organizaci, Dům tří přání, z.ú,  s rodinami, které se ocitly v krizi.  Následně jsem se na své profesní cestě na několik let dostala k práci se skupinami lidí závislých na návykových látkách. Nejprve v pražské protialkoholní léčebně U Apolináře a pak v Psychiatrické nemocnici Bohnice. V Bohnicích jsem po čase „opustila“ oddělení závislosti a začala získávat další cenné odborné zkušenosti na odděleních akutního příjmu, bipolárních poruch a následné péče. V současnosti působím na Klinice ambulantní psychiatrie a psychoterapie v Praze. Jsem lektorkou psychoterapeutických výcviků na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Jsem členkou České asociace pro psychoterapii.

Ve volném čase se věnuji rodině, občas sportuji, občas čtu nebo se dívám na filmy, setkávám se s přáteli, baví mě společenské hry a legrace.

Líbí se mi citát římského filozofa Senecy: „Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí.“

Mgr. Ing. Zdeněk MEIER, Ph.D.

lektor

Vystudoval jsem nejprve vysokou školu technického směru a následně Sociální práci se zaměřením na aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Na PVŠPS jsem také absolvoval daseinanalytický psychoterapeutický výcvik a supervize u Mgr. Jakuba Zlámaného a doc. Jiřího Růžičky. Doktorát jsem dělal na Institutu sociálního zdraví (OUSHI) na Univerzitě Palackého v Olomouci.  Pracoval jsem na psychoterapeutické klinice ESEt kde jsem vedl s Mgr. Bárou Kohoutovou dětské skupiny a s Mgr. Martinou Kukolovou skupiny dospělé. Následně jsem pracoval pro kliniku Adicare. V současnosti pracuji jako akademický pracovník na OUSHI a terapii provozuji jako OSVČ pro více subjektů, a také sám na sebe. Jsem řádným členem České asociace pro psychoterapii (ČAP). Lektorsky jsem spolupracoval s kolegy na různých formách výcviku naposledy na sebezkušenostním výcviku na PVŠPS. V oboru se dále vzdělávám v různých akreditovaných kurzech.

Mgr. Petra Krylová

lektorka

Vystudovala jsem FF UP v Olomouci, obor psychologie. Jsem atestovaná klinická a dětská klinická psycholožka (25 let praxe). Absolvovala jsem dynamicky orientovaný výcvik – systém SUR a získala jsem odbornou způsobilost v psychoterapii.

Lektorsky jsem 15 let pracovala se studentskou komunitou v rámci PVŠPS Praha. Jsem členka České psychoterapeutické společnosti a APK ČR.

V roce 2018 jsem otevřela svoji psychologickou ambulanci, kde se specializuji na vývojovou diagnostiku útlého věku, děti ve věku 0-3 roky. Provádím diagnostická vyšetření a diferenciální diagnostiku dětí a dospívajících. Poskytuji psychoterapeutickou pomoc dětem, dospělým a celým rodinám. Ve volném čase se věnuji sportu, rodině a výtvarným činnostem.