Kateřinská 17, Olomouc, ČR
Najdete nás:

Lektoři 5. běh

Naše lektorky a lektoři

MUDr. Mgr. et Mgr. Ludmila Bartůšková, PhD.

Lektorka

Od ukončení studií na medicíně (LF UK Plzeň),  teologii v Praze (KTF UK, obor náboženské nauky) a v Olomouci (CMTF UP, obor teologie) se věnuji dětské a dospělé psychiatrii  (atestace I. st. pro dospělou psychiatrii; licence pro výkon primáře v oboru dětská a dorostová psychiatrie),  psychoterapii (zvláštní specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v nástavbovém oboru lékařská psychoterapie), psychosomatice (zvláštní odborná způsobilost v psychosomatice) a spirituální dimenzi člověka  (Ph.D. studium Sociální a spirituální determinanty zdraví na CMTF UP Olomouc).  Mám výcvik v rodinné a systemické terapii psychosomatických poruch (u lektorů V. Chvála, L. Trapková), jsem akreditovaná rodinná terapeutka SOFT. Úspěšně jsem absolvovala výcvik koučů s využitím systemického, PCA a Gestalt přístupu. Významnou součástí mého pracovního života je má supervizní praxe. Jsem akreditovaná supervizorka ČIS. Téměř 25 let se věnuji výuce na VOŠ a VŠ (Sv. Jan pod Skalou, KTF UK, 1. LF UK, CMTF UP)).

Jsem členkou České psychiatrické společnosti ČLS JEP, České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP, Společnosti rodinných a systemických terapeutů SOFT a Českého institutu pro supervizi ČIS.

V současné době svůj pracovní čas dělím mezi Kliniku ambulantní psychiatrie a psychoterapie v Praze,  supervidování v rámci celé ČR,  programy na Fortně,  výuku v rámci CMTF UP a KTF UK a práci soudního znalce pro Metropolitní církevní soud v Praze.

Mám ráda přírodu, procházky v lese, houbaření, čtení a společné aktivity s rodinou a přáteli.

MUDr. Jana Brázdilová

Lektorka

Od ukončení studií na 1. LF UK se věnuji psychiatrii dospělých (atestace II. stupně pro dospělou psychiatrii) a psychoterapii. Jsem absolventkou psychoterapeutického výcviku psychodynamické psychoterapie SUR ve výcvikové komunitě SUR – KUŠ. Absolvovala jsem výcvik ve skupinové Schematerapii a opakovaně se účastním workshopů Pesso Boyden psychomotorické terapie.

Pracovala jsem na pozici primáře v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice. Předtím dlouhá léta jako vedoucí lékař Centra Krizové Intervence v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Mám dlouholeté zkušenosti v oblasti zvládání úzkostně depresivních poruch, obtížných životních situací, zvládání dlouhodobého stresu, traumatických stavů. Jsem členkou České psychiatrické společnosti ČLS JEP a České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. Jsem držitelem licence pro výkon vedoucího lékaře a primáře v oboru psychiatrie.

V současné době pracuji na Klinice ambulantní psychiatrie a psychoterapie v Praze.

ThLIc et Mgr Petr Glogar

Lektor

Teolog a rodinný terapeut. Vystudoval KTF UK a biblickou teologii na Gregoriánské universitě. Licenciát získal na Lateránské universitě v Římě. Obhájil svoji disertační práci na téma: Krize jako fenomém osobnostníhio růstu v díle E.H. Eriksona,

 V letech 2004-8 absolvoval výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch v SKT Liberec ( V. Chvála L. Trapková). Získal certifikát rodinného terapeuta. V roce 2020-2022 prošel výcvikem  IPDAR, Vztahová psychoterapie rodičů a dětí. (Petr Pöthe) Od roku 2009 vede soukromou psychoterapeutickou praxi, s MUDr Bartůškovou poskytuje rodinnou terapii na Klinice ambulantní psychiatrie a psychoterapie Praha Kappa.

Ve své publikační, přednáškové činnosti a praxi se zabývá prolínáním psychického a spirituálního rozměru člověka. Od roku 2001 se každoročně aktivně podílí na vedení mužského Rituálu přechodu pro dospělé muže. Vede semináře pro mužské skupiny a manželské páry. Od roku 2020 vede spirituální centrum Fortna v Praze.

Má rád hory, hudbu a ticho

Mgr. et Mgr. Ing. Václav Grepl, Ph.D.

Lektor

Jednooborovou psychologii jsem vystudoval na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, kde jsem souběžně absolvoval akreditovaný sebezkušenostní výcvik v Daseinsanalytickém terapeutickém směru. Psychoterapeutické vzdělání jsem si rozšířil na univerzitě v Jyväskylä v oblasti kognitivně-behaviorální terapie posttraumatických stresových poruch a na Sigmund Freud University Vienna v oblasti existenciální analýzy. Na Universitě Palackého Olomouc jsem absolvoval studium v doktorském oboru spirituální determinanty psychického zdraví. V současné době působím v Terapeutickém centru OUSHI University Palackého Olomouc, v terapeutické komunitě pro léčbu závislostí v Mníšku pod Brdy jako dobrovolník a v oblasti individuálního psychologického poradenství. Jsem členem stavovského, vědeckého sdružení psychologů České republiky ČMPS. Pro kurz Psycholog ve zdravotnictví akreditovaný ministerstvem zdravotnictví přednáším Lékařskou, psychologickou a psychoterapeutickou etiku.

Ve své praxi se věnuji tématům porozumění a zvládání úzkosti, sebepřijetí, sebevědomí, partnerským, rodinným a mezigeneračním vztahům, osobnímu rozvoji či rozvoji dovedností zvládat náročné životní situace. V oblasti skupinové terapie pomáhám klientům poznat souvislosti mezi jejich postoji, chováním a vztahovými problémy, a následně jim pomáhám v rámci terapeutické skupiny tyto vzorce chování měnit. Ve výzkumu se zabývám tématem etických problémů využití umělé inteligence při léčbě úzkostných poruch. Ve výuce studentů University Palackého Olomouc jsem zaměřen na vedení diplomových prací, na konzultace v oblasti kvantitativních a kvalitativních metod psychologického výzkumu a jsem lektor sebezkušenostního výcviku studentů oboru Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci.