Kateřinská 17, Olomouc, ČR
Najdete nás:

Běh výcviku

Informace o běhu výcviku

5. BĚH VÝCVIKU

Přihlášky na 5. běh výcviku byly ukončeny

Institut sociálního zdraví CMTF UP uzavřel přijímací řízení do 5. běhu výcviku, který otevřeme na podzim 2024.

Přihlašování od: 5. 2. 2024
Přihlašování do: 31. 3. 2024
Termín výcviku: 1. 10. 2024 – 31. 10. 2029

Po podání přihlášky nám zašlete tyto dokumenty:

úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti
nestrukturovaný neformální životopis

Máte doporučující dopisy od odborníků, osob či institucí z jakékoliv oblasti svého života? Zašlete je také!

VÍCE O VÝCVIKU ZDE

Chcete se 

přihlásit?