Kateřinská 17, Olomouc, ČR
Najdete nás:

Lektoři 4. běh

Naše lektorky a lektoři

Prof. Peter TAVEL

garant výcviku

Po vystudování klinické psychologie a teologie na UP v Olomouci jsem v roce 2013 na FF UP obhájil profesuru v oboru klinické psychologie. Specializuji se na rodinnou a párovou terapii, hypnózu a supervizi v oblasti paliativní péče. Působím jako lektor psychoterapeutických výcviků na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Angažuji se i v akademické a vědecké oblasti. Jsem výzkumníkem Kosice Institute for Society and Health na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích ve spolupráci s Department of Social Medicine, University of Groningen v Holandsku.

Aktuálně zastávám pozici děkana Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, kde rovněž přednáším. Poskytuji psychologické poradenství pro Centrum poradenské služby na UP. Jsem členem České asociace pro psychoterapii a České daseinsanalytické společnosti.

Dlouhodobě žiji v Rakousku, kde se v rámci hospice a domova důchodců věnuji paliativním, starým a umírajícím pacientům. Jsem horolezec, běhám maratón a pravidelně chodím na pouť do Santiaga de Compostela.

MUDr. Zora BÁRTOVÁ

lektorka

Vystudovala jsem FVL UK v Praze, atestovala jsem ze všeobecného lékařství. Psychoterapeutické  výcviky jsem absolvovala  u Doc. MUDr. J. Skály, CS.c .   SUR ,  včetně  Balintovské skupiny a supervize,  u PhDr. H. Klímové, psychoanalitycký skupinový, akreditovaný ČSPAP a individuální stáž v integračních psychosomatických přístupech, na Psychiatrické klinice  ILF Bohnice v Praze. Ze systematické psychoterapie jsem atestovala na IPVZ  v  Praze  v roce 1996. Arteterapii jsem si osvojila pod vedením Beate  Albrich  Dipl. K.T.

V roce 1993  jsem při své obvodní ordinaci otevřela  psychosomatickou poradnu, dělala jsem též individuální i skupinovou péči  klientům v denním stacionáři SKP Diakonie v Litoměřicích, včetně arteterapie.  Od roku 2003  žiji v Praze, pracovala jsem nejprve v soukromé psychiatrické ambulanci a  od roku 2010 se věnuji psychosomatickému poradenství, nejčastěji individuálně, ale pracuji i s páry i s rodinou a díky homeopatickému vzdělání, mohu poskytovat péči i dětem.

Lektorsky jsem vedla několik pětiletých sebezkušenostních výcviků, pod supervizí Doc. MUDr. PhDr. J. Poněšického, Ph.D, včetně  studentské komunity PVŠPS, pod supervizí PhDr. G. Langošové.

Mgr. Ing. Zdeněk MEIER, Ph.D.

lektor

Vystudoval jsem nejprve vysokou školu technického směru a následně Sociální práci se zaměřením na aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Na PVŠPS jsem také absolvoval daseinanalytický psychoterapeutický výcvik a supervize u Mgr. Jakuba Zlámaného a doc. Jiřího Růžičky. Doktorát jsem dělal na Institutu sociálního zdraví (OUSHI) na Univerzitě Palackého v Olomouci.  Pracoval jsem na psychoterapeutické klinice ESEt kde jsem vedl s Mgr. Bárou Kohoutovou dětské skupiny a s Mgr. Martinou Kukolovou skupiny dospělé. Následně jsem pracoval pro kliniku Adicare. V současnosti pracuji jako akademický pracovník na OUSHI a terapii provozuji jako OSVČ pro více subjektů, a také sám na sebe. Jsem řádným členem České asociace pro psychoterapii (ČAP). Lektorsky jsem spolupracoval s kolegy na různých formách výcviku naposledy na sebezkušenostním výcviku na PVŠPS. V oboru se dále vzdělávám v různých akreditovaných kurzech.

https://www.traditionrolex.com/27

Mgr. Eva Kochtová

Lektorka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě v Olomouci a již při studiu jsem se orientovala na klinickou psychologii a psychosomatiku.

Absolvovala jsem komplexní psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii, atestovala jsem v oboru Klinická psychologie, mám atestaci z psychoterapie s oprávněním samostatně poskytovat systematickou psychoterapii ve zdravotnictví.V roce 2021 jsem ukončila komplexní výcvik pro práci s traumatem, který je akreditovaný Evropskou asociací EMDR.  Mám výcviky a kurzy v klasické i eriksonovské hypnoterapii, v neverbálních technikách, imaginativních metodách, asertivitě… 

Téměř 30 let pracuji v klinické psychologii, z toho od r. 1999 v Psychiatrické léčebně ve Šternberku, kde jsem více jak 10 let na pozici vedoucího klinického psychologa léčebny. V roce 2009 jsme společně s MUDr. Michalem Krylem v léčebně zakládali psychoterapeutické oddělení pro pacienty s neurotickými a stresovýmo poruchami s integrovaným programem, které díky svým výsledkům a velmi dobrým ohlasům, bylo jedno z nejlépe hodnocených v celé ČR. Kromě práce v léčebně částečně pracuji i v ambulanci Klinické psychologie u kolegyně PhDr. Anity Petrů v Olomouci.

Jsem členkou Asociace klinických psychologů, kde jsem od r. 2016 – 2021 byla předsedkyní pobočky Olomouckého kraje AKP ČR a členkou prezidia, členkou ČPtS ČSL JEP a  členkou Českého institutu pro psychotraumatologii a EMDR.

Ve volném čase si užívám s rodinou, mám ráda hory, zimu a posezení v kavárně.