Kateřinská 17, Olomouc, ČR
Najdete nás:

Náš výcvik

Výcvik v integrativní psychoterapii
se zaměřením na psychosomatiku

Více o výcviku zde

Náš výcvik

Věříte, že duševní zdraví
přímo ovlivňuje zdraví tělesné?

Více o výcviku zde

Náš výcvik

Chcete získat úplné
psychoterapeutické vzdělání?

Více o výcviku zde

Přihlášky na 5. běh výcviku 

byly ukončeny

O VÝCVIKU

Výcvik v integrativní psychoterapii
se zaměřením na psychosomatiku

Integrace v psychoterapii respektuje rozmanitost klientů, jejich jedinečnost a komplexní potřeby. Stejně tak dává terapeutovi možnost začlenit do vlastního terapeutického přístupu prvky různých směrů způsobem, který zohledňuje jedinečnost i jeho samotného. Naši lektoři vás povedou k tomu, abyste vycházeli z jedné nebo dvou hlavních teoretických orientací, přibírali k nim další techniky a začleňovali je do svého přístupu tak, aby byl terapeutický postup pro vašeho klienta co nejužitečnější.

https://www.traditionrolex.com/28

VÍCE O VÝCVIKU ZDE

STRUKTURA VÝCVIKU

Získáte úplné psychoterapeutické vzdělání
v rozsahu 1 500 hodin

Teorie a psychoterapeutická metodologie (700 hodin)
Prezenční teorie  |  Prezenční nácvik dovedností  |  Samostudium literatury
Příprava a obhajoba závěrečné práce

Osobní psychoterapeutická zkušenost (350 hodin)
Skupinová a komunitní zkušenost  |  Individuální výcviková zkušenost

Supervize psychoterapeutické práce s klienty (150 hodin)
Skupinová supervize  |  Individuální supervize

Psychoterapeutická praxe (300 hodin)

Mohu se přihlásit jen na některé části? Získám osvědčení o účasti i jen za sebezkušenostní výcvik,
nácvik dovedností a skupinovou supervizi? ANO. Čtěte dál.

VÍCE O VÝCVIKU ZDE

5. BĚH VÝCVIKU

Přihlášky na 5. běh výcviku byly ukončeny

Institut sociálního zdraví CMTF UP uzavřel přijímací řízení do 5. běhu výcviku, který otevřeme na podzim 2024.

Přihlašování od: 5. 2. 2024
Přihlašování do: 31. 3. 2024
Termín výcviku: 1. 10. 2024 – 31. 10. 2029

Po podání přihlášky nám zašlete tyto dokumenty:

– Úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
– čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti,
– nestrukturovaný neformální životopis. 

Máte doporučující dopisy od odborníků, osob či institucí z jakékoliv oblasti svého života? Zašlete je také!

VÍCE O VÝCVIKU ZDE
Hledáte psychoterapeutický výcvik, respektující jedinečnost psychoterapeuta i klienta?

Integrace v psychoterapii respektuje rozmanitost klientů, jejich jedinečnost a komplexní potřeby. Stejně tak dává terapeutovi možnost začlenit do vlastního terapeutického přístupu prvky různých směrů způsobem, který zohledňuje jedinečnost i jeho samotného. Naši lektoři vás povedou k tomu, abyste vycházeli z jedné nebo dvou hlavních teoretických orientací, přibírali k nim další techniky a začleňovali je do svého přístupu tak, aby byl terapeutický postup pro vašeho klienta co nejužitečnější.

Věříte, že duševní zdraví přímo ovlivňuje zdraví tělesné?

Psychosomatický přístup vychází z bio-psycho-socio-spirituálního modelu zdraví a celostního pohledu na zdraví a nemoc. Vysvětlíme vám, kdo je psychosomatický nemocný a jak s takovým pacientem komunikovat. Představíme vám zásady správné léčby psychosomaticky nemocných.

Chcete získat úplné psychoterapeutické vzdělání, nebo se jen vydat na cestu osobního rozvoje?

Ať už je vaše motivace k absolvování výcviku jakákoliv, vyhovíme vašim potřebám. Jsme flexibilní. Nabízíme vám možnost absolvovat výcvik v rozsahu 1500 hodin, který je akreditován Českou asociací pro psychoterapii (ČAP) v souladu se standardy Evropské asociace pro psychoterapii (EAP). Absolvovat můžete také části výcvikového programu, jako např. sebezkušenostní část v rozsahu 500 hodin během 5 let, na jejímž konci obdržíte řádné osvědčení o účasti. Chcete získat i teoretické znalosti? Zapište si předměty jako je psychopatologie nebo práce se sny v daseinsanalytickém výkladu snů a poslechněte si přednášky předních českých odborníků v této oblasti.

Kde se výcvik uskuteční?

Zkušenostní část výcviku zahájí setkání v nově zrekonstruovaných prostorách Institutu sociálního zdraví v Kateřinské ulici 17 v Olomouci. Zde najdete místo pro komunitní skupiny, klub, individuální diskuze i relaxaci.

ZVEME VÁS NA VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVU

Další setkání se odehrají individuálně na místech dle domluvy s lektorem a s ostatními účastníky výcviku. Výuka teoretických předmětů bude probíhat v prostorách Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

KDE NÁS NAJDETE?

Chcete se 

přihlásit?