Kateřinská 17, Olomouc, ČR
Najdete nás:

Aktuálně

Otvíráme 1. běh psychoterapeutického výcviku

Drazí přátelé,

zahajujeme Výcvik v integrativní psychoterapii se zaměřením na psychosomatiku. Výcvik je certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii, čímž jsme doplnili poslední kostku do puzzle našeho vzdělání sociálního pracovníka pro reformu v psychiatrii. Struktura je rozdělená do několika samostatných částí, takže se dá samostatně absolvovat například jenom práce ve skupině anebo jenom teorie. Tím se otvírá možnost i pro člověka, který nemá ambici stát se terapeutem, ale chce například využít skupinu pro svůj rozvoj, pro zdravější život, potřebuje lépe porozumět minulosti nebo životu nebo jednoduše nabýt nové vědomosti a dovednosti. S oblibou výcvik doporučuji lidem kolem sebe, zvláště těm, s kterými se těžko komunikuje, pracuje nebo žije. Léta práce na sobě se v životě vrátí několikanásobně.

Peter Tavel, garant výcviku