Kateřinská 17, Olomouc, ČR
Najdete nás:

Měsíc: Prosinec 2022

  • Otvíráme 3. běh psychoterapeutického výcviku

    20. 12. 2022
    Drazí přátelé, zahajujeme Výcvik v integrativní psychoterapii se zaměřením na psychosomatiku. Výcvik je certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii, čímž jsme doplnili poslední kostku…